Poradce pro zdravotnictví

Avangarda spol. s r.o.

Location: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Profession: Governmental & NGO's jobs Type of contract: Employment contract Type of employment: Full-time Entry date: Immediately
Display language:

Hledáme vhodného kandidáta na pozici - Poradce pro zdravotnictví

Náplň práce

 • Hodnocení cenové přiměřenosti (ceny v místě a čase obvyklé tj. ceny, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, viz zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku) - v porovnání s technickými parametry přístrojů.

 • Posouzení technických parametrů, tak aby jejich specifikace byla nediskriminační. Součástí posouzení budou i návrhy změn specifikace tak, aby zůstal zachován medicínský účel pořizované techniky. V případě požadavků na kompatibilitu, bude rovněž posuzována její účelnost a hospodárnost.

 • Posouzení oprávněnosti pořízení zdravotnických přístrojů/prostředků v souladu přístrojů/prostředků s dotačními podmínkami a projektovou žádostí v průběhu celého životního cyklu projektu.

 • Účast na kontrolách projektů.

Požadujeme

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu medicínsko-technického směru

 • orientaci v národní sítí poskytovatelů zdravotní péče

 • nákupu zdravotnických prostředků vč. technických parametrů a cenové přiměřenosti zdravotnických prostředků

 • Znalost doporučeného vybavení center vysoce specializované intenzivní péče .

 • .Znalost principů strukturálních fondů EU.

Nabízíme

 • Zajímavou odbornou práci

 • 5 týdnů dovolené

 • Motivující finanční ohodnocení založené na kvalitě odvedené práce

 • Možnost dalšího odborného a jazykového vzdělávání

 • Další zaměstnanecké výhody: příspěvky na kulturu, sport, volný čas, příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění, závodní stravování/čerpání stravenek

About us:

Contact person:

Petra Pavlištíková