Logistik

Popis pozice

Náplní práce logistika je zajišťování činnosti v optimalizaci toku materiálu v procesu výroby. Spadá sem doprava, dopravně-přepravný proces a skladování materiálu. Navrhuje nejvhodnější způsob dopravy a příslušné dopravní prostředky, stanovuje časový plán nasazení a využití daných prostředků. Má vliv na paletizaci a kontejneraci v procesu dopravy a skladování. Organizuje dodávku vhodného množství surovin. Uspořádává výrobní proces, spolupracuje při vytvoření plánu výroby a připravuje podklady pro cenové kalkulace. 

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vyžadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Vhodné vlastnosti

Organizační schopnosti

V profesi logistik jsou organizační schopnosti klíčové.

Komunikační dovednosti

Člověk v dané profesi spolupracuje se svými kolegy při vytvoření plánu výroby, organizuje způsob a čas dopravy a způsob skladování. V daných činnostech často komunikuje s různými lidmi a proto by jeho komunikační dovednosti měly být na úrovni.

Přizpůsobivost

Logistik by měl být flexibilní vůči svým kolegům (skladníci, řidiči atd.).

Plat    

Průměrný měsíční plat logistika v České republice činí přibližně 26 000 Kč.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z