Vinař

Popis pozice

Náplní práce vinaře je výroba nejrůznějších druhů vín (přírodní, šumivá, dezertní, sladová). Dané povolání můžeme rozdělit na vinaře soukromníky, kteří vlastní svůj vinohrad (často bývá také přímo vinohradníkem. Zaměstnance podniků (jde li o soukromníky, nemají pochopitelně k dispozici takové vybavení, jako zaměstnanci podniků). Přejímá a posílá do skladu hroznové víno, které následně zpracovává lisováním, stabilizací, filtrací, konzervací a dalšími úpravami. Sestavuje celé partie vín. 

Řídí různé druhy technologických procesů zpracovávání.
Řídí zpracovávání pomocných a chemických látek (pomocí mechanických, automatizovaných přístrojů). Své produkty následně měří, kontroluje a v případě potřeby reguluje. Také obsluhuje různé druhy přístrojů (filtry, lisy, drtiče, čerpadla, skladovací sudy, sudy určené ke kvašení, tanky, kolony). Odebírá vzorky meziproduktů i konečných výrobků, které jsou poslané do laboratoří za účelem kontroly jakosti. Své produkty také degustuje a skladuje. Po dokončení várky vše náležitě čistí a dezinfikuje. Spolupracuje při údržbě a případné opravě strojů.  Provádí expediční práce. 

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vhodné vyučení v oboru vinařství.

Vhodné vlastnosti

Chuťový cit

Klíčová vlastnost v tvorbě kvalitního výrobku.

Trpělivost

Proces výroby může být opravdu dlouhý a vinař by měl trpělivě vyčkat až do jeho konce.

Organizační schopnosti

Vinař by neměl dopouštět žádný nepořádek.

Pečlivost

Zbytečné chyby v podobných povoláních můžou zapříčinit neúspěch celé partie výrobku, což je neúspěch celého podniku.

Kritický pohled

Klíčová vlastnost, chceme li náležitě ocenit situaci.

Plat

Průměrný měsíční plat v práci vinaře v České republice závisí na místě výkonu práce a kvalitě surovin poskytnutých pro výrobu (také někdy na podniku). Může se pohybovat od 15 000 Kč až do 40 000 Kč a více.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z