Politolog

Popis pozice

Náplní práce politologa je zkoumání systémů společnosti ze sociálního, politického a ekonomického hlediska. Provádí výzkum formy a způsobu řízení společnosti, organizaci řízení a jeho cíle. Konkrétně se zaměřuje na složky systémů, které si navzájem odporují. Své poznatky čerpá i z historie různých společenských stran, organizací a hnutí. Tyto informace z historie následně porovnává s politickými řešeními jiných zemí. Také zkoumá příčiny (historické, ekonomické, sociální) mezinárodních konfliktů. Dále také postavení a úlohy států či státních sdružení v mezinárodní struktuře. Co se týče pracovního uplatnění politologa, může být vysokoškolský učitel, působit v oblasti výzkumu, diplomatických vztazích či v různých oblastech, zabývajících se veřejným a společenským životem.

Vzdělání

K vykonávání práce politologa je vyžadován vysokoškolský studijní program v oblasti filosofie či sociálních věd.

Vhodné vlastnosti

Analytické/logické myšlení

Aby bylo možné přijít na vhodný závěr z výzkumu, je důležité disponovat náležitými analytickými schopnostmi a vyvinutým logickým myšlením.

Schopnost hledání a orientace v informacích

Politolog pracuje s historickými zdroji a obrovským rozsahem informaci a schopnost orientace v nich je klíčová.

Prezentační schopnosti

Jedná li se o politologa, který vyučuje na vysoké škole, prezentační schopnosti jsou přímo nezbytné. V oblasti výzkumu, diplomatických vztahů či dalších odvětvích není schopnost prezentovat také od věci.

Komunikační schopnosti/písemné vyjadřování

Politolog by měl být schopný se náležitě písemně i slovně vyjadřovat.

Kritický pohled/pečlivost

Dané vlastnosti jsou klíčové, jde li o správné posouzení situace či problému.

Argumentační schopnosti

Je důležité umět své poznatky náležitě argumentovat

Plat

Průměrný měsíční plat v práci politolog v České republice činí přibližně 23 100 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z