Producent

Popis pozice

Producent se stará o filmy, televizní, hudební a taneční pořady či představení z hlediska ekonomické, obchodní a provozní oblasti. Zhodnocuje náměty, které mu poskytne [dramaturg] z hlediska ekonomického a připravuje rozpočty. Zajišťuje přínos dostatečného množství financí tím, že jedná se sponzory. Ke každému filmu či pořadu provádí výběrové řízení, kde nabírá veškerý tvůrčí i technický personál. Kontroluje samotné natáčení a stará se o efektivní využívání materiálů, technických prostředků, finančních prostředků a lidských zdrojů. Kontroluje pohyb financí a stará se o to, aby nebyl překročen finanční limit každého filmu či pořadu zvlášť.

Vzdělání

K vykonávání práce producent je vyžadován magisterský studijní program v dané oblasti.        

Vhodné vlastnosti

Analytické/komplexní myšlení

Náležité určení rozpočtu vyžaduje schopnost spojit si veškeré části a faktory výrobního procesu, představit si celkový konečný výsledek a také analytické myšlení na obstojné úrovni.

Samostatnost

Od producenta se vyžaduje samostatné myšlení a rozhodování.

Vyjednávací schopnosti

Jednání se sponzory vyžaduje vyjednávací schopnosti na vysoké úrovni.

Argumentační schopnosti

Schopnost argumentace je důležitá v jednání se sponzory i komunikaci s tvůrčím a technickým personálem.

Organizační schopnosti

V profesi producent není přípustný žádný typ nepořádku, vše by mělo probíhat organizovaně.

Pečlivost

V podobných profesích by se neměli dopouštět zbytečné chyby.

Kritický pohled

Schopnost náležitě ocenit situaci je klíčová v práci producenta.

Orientace v informacích/písemné vyjadřování

Tyto vlastnosti jsou prospěšné při sepisování rozpočtů i analýze námětů z ekonomického hlediska.

Schopnost naslouchat/komunikační dovednosti

Producent ve své práci provádí různá výběrová řízení a komunikuje s personálem.

Plat

Průměrný měsíční plat v práci producenta v České republice je dočasně neznámý.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z