Dramaturg

Popis pozice

Náplní práce dramaturga je výběr námětu (často literárního díla) pro následné jeho zpracování ve filmu či divadelní hře. Z toho vyplývá, že rozlišujeme oblast působení člověka v dané profesi na film a divadelní hry. V případě divadelních her, zaměření silně závisí právě na dramaturgovi. Pomáhá při tvorbě scénářů. Spolupracuje přímo s [režisérem](Front:Professions:Detail:default?id=647) a nese zodpovědnost za uměleckou úroveň díla, nad kterým pracuje. Je li zaměřený na filmy, vybírá dle jeho názoru nejrelevantnější filmy na festivaly a přehlídky.

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vyžadováno vysokoškolské umělecké vzdělání.    

Vhodné vlastnosti

Kreativita/tvůrčí přístup

Klíčové vlastnosti v podobných tvůrčích profesích.

Orientace v informacích

Výběr náležitého námětu vyžaduje dobrou orientaci v informacích.

Týmová spolupráce/komunikační schopnosti

Dramaturg spolupracuje s režisérem a dalšími kolegy, pracujícími na stejném díle, což vyžaduje schopnost týmové spolupráce a komunikační schopnosti na obstojné úrovni.

Samostatnost

Člověk v dané profesi by měl být schopný samostatně myslet a rozhodovat se.

Plat

Průměrný měsíční plat v práci dramaturga v České republice činí 26 500 Kč.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z