Urbanista

Popis pozice

Náplní práce urbanisty je zpracovávání řešení struktury měst. Vytváří plány výstavby, podklady územních plánů a dokumentaci plánování zón, sídelních útvarů a větších územních celků. Provádí speciální výzkumy, které následně využívá, jako podklad pro územní řízení, či zpracování plánovací dokumentace. Vytváří instrukce a podmínky pro výstavby v písemné i grafické podobě. Posuzuje speciální koncepce oblastí a míst výstavby.  Vytváří návrhy různých územních rozhodnutí (rozpoložení staveb, stavební uzávěry, ochranných a ochranných pásem). Koordinuje tvorbu životního prostředí na sídlištích a dalších obytných útvarech. 

Vzdělání

K vykonávání práce urbanisty je vyžadován magisterský studijní program v oblasti architektury, pozemního stavitelství, někdy i výtvarného umění.

Vhodné vlastnosti

Komplexní myšlení/prostorová představivost

Urbanista by měl být schopný spojit si veškeré části výstavby a její vlivu na životní prostředí do jednoho celku a představit si stavební celý, konečný stavební komplex jeho vliv na okolí.

Samostatnost/zodpovědnost

Člověk vykonávající podobné profese by měl být schopný samostatného myšlení, rozhodování a nebát se vzít na sebe zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Kreativita/schopnost přicházet s nápady

V průběhu projektování či samotné výstavby může dojít k nežádoucím situacím a problémům. Urbanista by měl tyto situace vyřešit svým kreativním nápadem.

Schopnost realizovat nápady

Je důležité umět realizovat své nápady v praxi.

Komunikační dovednosti/argumentační schopnosti

Urbanista by mě mít obstojné komunikační dovednosti, dobře se vyjadřovat a umět svá rozhodnutí náležitě argumentovat.

Pečlivost/kritický pohled

Tyto vlastnosti jsou klíčové, jde li o správné posouzení situace.

Organizační schopnosti

Klíčová vlastnost v práci urbanisty.

Plat

Neznámý.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z