Dirigent

Popis pozice

Náplní práce dirigenta je koordinace hudebního díla hraného sborem či orchestrem. Dříve než spolu s orchestrem vystupuje před publikem, si jednotlivé části vystoupení řádně nacvičí, musí totiž být dokonale sehraní. Spolu s orchestrem může doprovázet operní, baletní či muzikální představení.  Sestavuje takzvané plány vystoupení orchestru.

Vzdělání

K vykonávání povolání dirigent je vyžadováno vysokoškolské umělecké vzdělání.

Vhodné vlastnosti

Komplexní myšlení

Člověk vykonávající podobné profese, by měl být schopný spojit jednotlivé části vystoupení do jednoho celku a vytvořit z nich celé představení.

Schopnost týmové spolupráce

Podmínkou úspěšného vystoupení je dokonalé vzájemné porozumění mezi členy orchestru a dirigentem.

Hudební cit

Pro vykonávání tak na hudbě založené profese (koordinace orchestru) je klíčové disponovat výborným citem pro hudbu.

Schopnost rychlé reakce/zvládání zátěžových situací

V průběhu vystoupení může nastat nečekaná situace či chyba. Dirigent by měl být schopný bleskově zareagovat a danou situaci bez větších potíží zvládnout, závisí na tom úspěšné pokračování koncertu.

Plat

Průměrný měsíční plat v práci dirigenta v České republice je prozatím neznámý.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z