Statistik

Popis pozice

Náplní práce statistika jsou výpočty a následné určení teorie pravděpodobnosti (statistiky). Zpracovává data a databáze s dostupných zdrojů. Vytváří vlastní postupy výpočtů. Analyzuje určité jevy, které pozoruje. Modeluje různé situace. Na základě analýzy a modelování vypracovává závěry týkající se pravděpodobnosti.

Vzdělání

K vykonávání práce statistika je vyžadován magisterský studijní program (nejlépe v oblasti matematiky či přímo statistiky).

Vhodné vlastnosti

Analytické/logické myšlení

Schopnost náležité analýzy a logického uvažování je při tvorbě výpočtů pravděpodobností situací a následných závěrů opravdu klíčová.

Samostatnost

Člověk v dané profesi by měl spoléhat pouze na sebe, brát zodpovědnost za svoji práci a být schopný samostatného rozhodování.

Orientace v informacích

Práce s informacemi vyžaduje náležitou orientaci v nich.

Pečlivost/aktivní přístup/kreativita

Dané vlastnosti jsou důležité pro úspěšné vykonávání podobných profesí.

Plat

Průměrný měsíční plat v práci statistika v České republice činí přibližně 28 500 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z