Bankovní specialista

Popis pozice

Náplní práce bankovního specialisty je poradenská a zprostředkovatelská činnost pro klienty banky. Zpracovává podklady pro řízení úvěru, strategii úroků či obchodní politiku banky. Spolupracuje při tvorbě metodických pracovních postupů. Vytváří koncepci strategii banky v oblasti měn a devizí. Analyzuje tuzemské či zahraniční kapitálové trhy. Vytváří statistiky a vede náležitou dokumentaci.

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vyžadován magisterský studijní program.    

Vhodné vlastnosti

Analytické myšlení

Řádná analýza kapitálových trhů, tvorba statistik a strategie banky v oblasti měn vyžadují analytické myšlení na obstojné úrovni.

Samostatnost

Bankovní specialista by měl spoléhat na sebe dále být schopný dělat samostatná rozhodnutí a brát na sebe zodpovědnost.

Uspokojení zákaznických potřeb/komunikační schopnosti/argumentační schopnosti/prezentační dovednosti/vyjednávací schopnosti

Všechny tyto schopnosti jsou klíčové k dosažení úspěšného výsledku při jednání se zákazníky banky.

Plat

Neznámý.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z