Technik požární ochrany

Popis pozice

Technik požární ochrany provádí školení o požární ochraně, připravuje preventisty požární ochrany a zaměstnance zařazené do preventivních požárních hlídek. Zajišťuje vybavení protipožární technikou, protipožárními zařízeními a hasicími přístroji. Provádí revize a kontroly protipožární techniky. Provádí kontrolu předpisů požární bezpečnosti na pracovišti.

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vyžadováno vyšší odborné vzdělání či bakalářský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Kritický pohled

Člověk v dané profesi by měl být schopný správně posoudit stav protipožárního vybavení.

Aktivní/koncepční přístup

Tyto vlastnosti jsou důležité pro hladký průběh práce technika.

Plat

Průměrný měsíční plat člověka v dané profesi v České republice činí 24 800 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z