Učitel základní školy

Popis pozice

Náplní práce učitele základní školy je vzdělávací a výchovná činnost. Probíhá při vyučování, jehož účelem je získávání vědomostí, dovedností a návyků žáku ve všeobecných vzdělávacích předmětech v průběhu jejich studia na základní škole. Tvoří a průběžně aktualizuje pedagogickou dokumentaci. Získává nové poznatky a aplikuje je do vzdělání. Přizpůsobuje vzdělání žákům, kteří mají nadání a má vliv na jejich osobní rozvoj. Konzultuje jejich pokrok s rodiči a třídním učitelem. Nabízí žákům své konzultace, připravuje jejich hodnocení a klasifikaci.

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Přizpůsobivost

Je důležité, aby člověk v dané profesi byl flexibilní vůči dětem.

Komunikační/prezentační dovednosti/aktivní přístup

Učitel prezentuje probíranou látku dětem a měl by být schopný ji náležitým způsobem vysvětlit a své žáky zaujmout.

Schopnost motivovat druhé

Výsledky žáků ve velké míře závisí na učiteli.

Řešení konfliktů/schopnost empatie

Učitel základní školy by měl disponovat danými vlastnostmi, protože vzdělává a vychovává své žáky v během jejich studia a v průběhu můžou nastat různé kritické situace.

Plat

Průměrný měsíční plat v dané profesi v České republice činí přibližně 22 700 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z