Advokátní a notářský koncipient

Popis pozice

Advokátní nebo notářský koncipient prohází praxi pod dohledem právníka či notáře a tím se připravuje na své budoucí povolání v oboru advokacie nebo funkce notáře. Zastupuje své klienty před soudy či jinými orgány v oblasti práva pod vedením advokáta. Obhajuje klienty a studuje příslušnou dokumentaci. Rozebírá právní rozbory ve spolupráci s advokátem a dalšími kolegy. Notářský koncipient zpracovává vidimace a legalizace v rámci České republiky a přijímá úschovy. Provádí úkony týkající se právních služeb, dle pověření svého nadřízeného tedy notáře. Dále vykonává přípravné a dílčí úkony notářské činnosti či dílčí úkony, týkající se správy majetku.

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti    

Analytické/logické myšlení

Umět náležitě logicky přemýšlet a provádět analýzu je důležité, protože člověk v dané profesi spolupracuje na právních rozborech a vykonává další funkce podobného typu.

Komunikační dovednosti/argumentační dovednosti/vyjednávací schopnosti

Schopnost náležité komunikace a argumentace jsou klíčové vlastnosti u soudu nebo dalších úkonů.

Schopnost učit se

Praktikant v oblasti advokacie a notářské pozice prochází praxi, během které praktikuje své budoucí povolání pod dohledem a měl by být schopný učit se.

Plat    

Člověk procházející praxi v oboru advokacie a notářské funkce dostává průměrně 19 300 Kč za měsíc.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z