Oftalmolog

Popis pozice

Náplní práce oftalmologa je diagnostika a léčba (i chirurgická) zrakových drah. Pod pojmem zrakové dráhy rozumíme oko, mozek a přilehlé oblasti okolo mozku, slzný systém či oční víčka. Poskytuje celkovou léčbu, preventivní péči a poradenskou činnost. Vede náležitou dokumentaci jednotlivých pacientů. V rámci zdravotní instituce spolupracuje se svými kolegy. Dohlíží na přístrojové vybavení ordinace.

Vzdělání

K vykonávání profese oftalmolog je vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Analytické myšlení/pečlivost

Dříve než oftalmolog určí nějakou diagnózu, měl by provést náležitou analýzu všech faktorů, aby se nedopustil ani nejmenší chyby a následně vše pečlivě zdokumentovat.

Komunikační dovednosti

Člověk v dané profesi by měl mít komunikační dovednosti na vysoké úrovni, protože komunikuje se svými pacienty a spolupracuje s kolegy.

Plat

Neznámý.    

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z