Auditor

Popis pozice

Do popisu práce auditora patří ověřování účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek. Také kontrola dodržení všeobecně závazných norem a právních předpisů, včetně vnitropodnikových norem a předpisů. Kontroluje účetní a hospodářské výkazy a zpracovává kontrolní zprávy.

Vzdělání

Pro vykonávání profese auditor je vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Analytické/logické myšlení/objevování v informacích

Tyto vlastnosti se považují v profesi auditor za klíčové, protože člověk v dané profesi provádí kontroly závazných norem a právních předpisů, znamená to, že než zhodnotí dokumenty, musí analyzovat spoustu informací a také uvažovat logicky.

Samostatnost

Auditor při svých kontrolách většinou nespolupracuje s dalšími kolegy, proto by měl spoléhat sám na sebe a také sám dělat rozhodnutí.

Pečlivost/kritický pohled

Před tím, než auditor zhodnotí své poznatky, by si neměl nechat ujít žádné důležité informace a se získanými poznatky správně nakládat.

Komunikační dovednosti

Auditor by měl při své auditorské kontrole umět vhodně komunikovat například s účetní, která uzavírala účetní případy v podniku, ve kterém provádí auditor kontrolu.

Plat

Průměrný měsíční plat v České republice pro danou profesi činí přibližně 45 000 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z