Režisér

Popis pozice

Náplní práce režiséra je realizace scénáře po umělecké a tvůrčí stránce. Vybírá vhodné kandidáty (herce) na určité role. S herci následně konzultuje jejich scénář a řídí je během zkušebního období a tvorby samotného díla. Režisér nese zodpovědnost za vyznění díla, po jeho dokončení.

Vzdělání

K vykonávání profese režisér je vyžadováno vysokoškolské vzdělání.

Vhodné vlastnosti

Kreativita/tvůrčí přístup

Práce režiséra vyžaduje náležitou kreativitu, protože člověk v dané profesi vytváří scénář díla, do scénáře by měl zvolit nejvhodnější kandidáty na určité role a výsledným dílem zaujmout cílovou skupinu lidí.

Týmová práce/komunikační schopnosti/řešení konfliktů

Danými vlastnostmi by měl disponovat každý, kdo vede skupinu lidí, obzvlášť režisér, který by měl vytvořit fungující tým lidí. Také by se měl umět náležitým způsobem vyjadřovat a řešit konflikty, které mohou nastat mezi členy jeho týmu. 

Zpracování nápadů do konceptů/realizace nápadů

Každý režisér by měl umět řádně zpracovat a realizovat své nápady.

Organizační schopnosti

Schopnost organizování je v dané profesi nezbytná. Režisér vykonává obrovský objem práce a nad svým dílem většinou pracuje dlouhodobě, proto je důležité mít vše přehledné a náležitě organizované.

Plat

Neznámý.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z