Jednatel

Popis pozice

Jednatele považujeme za zástupce společnosti. Tato role je dána českým právem. Náplní práce člověka na dané pracovní pozici je zastupování společnosti s možností jednat a uzavírat smlouvy jménem společnosti. Dále jednatel stanovuje firemní strategie a rozpočty, také  jedná s klíčovými zákazníky společnosti. Nese zodpovědnost za průběh a řízení obchodních či ekonomických aktivit společnosti. Zastupuje společnost na úřadech.

Vzdělání

K vykonávání profese jednatel je vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Zvládání zátěžových situací

Jednatel by měl být připravený čelit stresovým situacím, protože vykonává zodpovědnou práci.

Přizpůsobivost

Flexibilita je v dané profesi důležitá, protože jednatel jedná s klíčovými zákazníky společnosti.

Komplexní myšlení/organizační schopnosti

Jednatel vykonává velký obsah práce a je důležité vše vnímat komplexně, mít vše organizované, aby následně mohl například vytvořit vhodnou strategii či vhodný rozpočet firmy.

Komunikační dovednosti

Pro každého jednatele je nadmíru důležité umět se náležitým způsobem vyjadřovat vůči svým nadřízeným, kolegům, zákazníkům, na úřadech či firemních jednáních.

Prezentační schopnosti

Je důležité nejen vypracovat náležitou strategii či rozpočet, ale také řádně svůj návrh prezentovat svým nadřízeným.

Vyjednávací schopnosti

Účast na obchodních jednáních vyžaduje dobré vyjednávací schopnosti.

Kritický pohled

Nezbytná vlastnost v dané profesi.

Plat

Neznámý.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z