Zahradní architekt

Popis pozice

Zahradní architekt navrhuje řešení ploch zeleně sadovnických a krajinářských úprav. Projektuje uspořádání zeleně v daných plochách. Dle potřeby navrhuje doplnění daných ploch zahradním mobiliářem. Vybírá vhodnou dodavatelskou firmu, která realizuje jeho projekt a v případě potřeby vykonává autorský dozor v průběhu realizace projektu. Náplní práce zahradního architekta je také vyhodnocení stavu flóry a v případě potřeby zpracovává návrh na opatření.

Vzdělání

Pro vykonávání profese zahradní architekt je vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Kreativita/tvůrčí přístup

Zahradní architekt by měl zapůsobit na své zákazníky a vykonávat svoji práci originálně a zajímavě. Zkrátka by měl být do své práce tzv. zapálený. 

Prezentační dovednosti

Pro zahradního architekta je důležité zaujmout svým projektem své zákazníky.

Zpracování nápadu do konceptu

V dané profesi je třeba umět nejen vymyslet kreativní způsob řešení, ale také svůj nápad náležitým způsobem zpracovat.

Plat

Průměrný měsíční plat zahradního architekta v České republice činí přibližně 18 500 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z