Geolog

Popis pozice

Geolog je se zabývá živou přírodou. Konkrétně provádí geologické, geomorfologické a krajinně-ekologické výzkumy určitých území. Do jeho popisu práce patří také monitoring zajímavých území. Řídí sanace (oprava škod způsobených lidskou činností) skalních objektů. Zabezpečuje poradenskou a znaleckou činnost geologie. Geolog také pomáhá správně stanovovat stanoviska k územně plánovacím dokumentacím.

Vzdělání

K vykonávání profese geolog je vyžadován magisterský studijný program.

Vhodné vlastnosti

Analytické myšlení/kritický pohled

Tyto dvě vlastnosti jsou důležité, protože geolog provádí analýzu území, na základě které například následně probíhají sanace. 

Aktivní přístup

Aktivní přístup je velice důležitý, protože člověk, který vykonává danou profesi, by měl být tzv. „zapálený“ do své práce, v opačném případě v daném zaměstnání nemůže uspět.

Plat

Neznámý. 
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z