Zdravotní sestra

Popis pozice

Práce zdravotní sestry je vykovávání ošetřovatelských povinností. Pomáhá lékařům při léčení a provádění vyšetřování pacientů. Má na starost příjem nemocných v ordinaci. Připravuje a podává lékaři různé pomůcky, nástroje a léky. Do popisu práce zdravotní sestry í patří také vedení evidence o všech pacientech.

Vzdělání

Minimální požadované vzdělání pro vykonávání tohoto zaměstnání je vyšší odborný, nebo bakalářský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Empatie 

Pro zdravotní sestru je docela důležité umět se vcítit do situací ostatních lidí a soucítit s nimi.

Plat

Člověk v daném povolání v české republice dostává průměrně 16 500Kč, pro srovnání v Německu se průměrný plat pohybuje okolo 34 000 Kč.

Zajímavosti

Nemocnicím v České republice chybí zdravotní sestry. Nemocnici v Karlových Varech za rok 2015 chybí až 60 sester. 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z