Psycholog

Popis pozice


Náplní práce psychologa je poskytování poradenské činnosti v oblasti psychologie člověka. Provádí psychologická vyšetření a rodinné či manželské poradenství. Zprostředkovává odbornou pomoc různým typům pacientů. Na žádost společností může ověřit způsobilost jejich zaměstnanců. V průběhu své kariéry se vzdělává. Nové poznatky studuje z odborných zdrojů a vlastní zkušenosti. Spolupracuje s kolegy z jiných lékařských oborů. Analyzuje osobnost každého jedince zvlášť. Na základě domluvy s pacientem provádí psychoterapii. Vede náležitou dokumentaci.

Vzdělání

K vykonávání práce psycholog je vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Analytické myšlení

Psychologická analýza osobnosti vyžaduje analytické schopnosti na obstojné úrovni.

Trpělivost/umění naslouchat/empatie

Klíčové vlastnosti v práci s pacientem.

Komunikační schopnosti/písemné vyjadřování

Náležité vyjadřování je nezbytná dovednost v komunikaci s pacientem. Náležitá dokumentace vyžaduje dobré písemné vyjadřování.

Kritický pohled

Aby člověk vykonávající podobné profese mohl vhodně ocenit situaci pacienta, měl by disponovat kritickým pohledem.

Uspokojování potřeb zákazníků

Pacienti přišli za pomocí a člověk v dané profesi by měl splnit jejich potřebu.

Plat

Průměrný měsíční plat v práci psycholog v České republice činí okolo 23 800 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z