Lékař

Popis pozice

Do popisu práce všeobecného lékaře patří základní léčebná, preventivní a diagnostická péče o svých pacientech. Předpisuje léky nebo doporučení ohledně životosprávy. Provádí pravidelné prohlídky, povinná i nepovinná očkování a další činnosti ohledně zdraví pacientů. Měl by správně vyhodnotit zdravotní stav populace a na základě toho provést určité preventivní zásady. Také by měl provádět pravidelnou kontrolu pacientů s chronickými nemoci. Povinností všeobecného lékaře je doporučení pacienta odbornému lékaři, pokud je to však třeba. Rehabilitace patří také do náplně práce člověka v této pozici. Také konzultuje s pacientem a vede podrobnou dokumentaci.

Vzdělání

K vykonávání této profese se vyžaduje absolvování lékařské fakulty vysoké školy.

Vhodné vlastnosti

Senzorické schopnosti/dobrá paměť/kritický pohled/analytické myšlení

Vyšetření, preventivní prohlídky, vedení dokumentace, vyhodnocování zdravotního stavu populace, kontrola chronicky nemocných, zkrátka, tyto vlastnosti jsou v profesi všeobecného lékaře určitě na místě.

Empatie/vnímavost/schopnost naslouchat lidem 

Tyto vlastnosti jsou důležitá při konzultaci s pacientem jeho problému.
Pečlivost: Pečlivost je také nesmírně důležitá vlastnost v této profesi. Ať už při vyšetření, nebo dalších činnostech lékaře.

Plat

Průměrný plat všeobecného lékaře v České republice činí 34 000 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z