Chirurg

Popis pozice

Chirurg ve své profesi léčí různá onemocnění či zranění manuálním či instrumentálním ošetřením. Do jeho popisu práce patří analýza zdravotního problému pacienta, se kterým se seznámí jak za pomocí dokumentace problému, tak komunikací se samotným pacientem. Na základě získaných poznatků provádí náležitou diagnostiku a stanovuje operativní postup, dle kterého následně provede přímo operaci. Náplň práce chirurga však danými úkony nekončí. Člověk v dané profesi po vykonání zákroku také pozoruje a pečuje o zdravotní stav pacienta.

Vzdělání    

K vykonávání profese chirurga je pochopitelně vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Analytické myšlení/objevování a orientace v informacích

Schopnost analytického a náležitá orientace v informacích je nezbytná v dané profesi, protože velkou část pracovní náplně chirurga tvoří analýza informací o zdravotním stavu pacienta, na základě které chirurg provádí další úkony.

Pečlivost

Pečlivost považujeme za nezbytnou vlastnost v dané profesi, protože je nadmíru důležité, aby chirurg vykonával svou práci náležitým způsobem a nedopouštěl se ani nejmenších nepřesností.

Zvládání zátěžových situací

Vlastnost zvládat kritické situace je pro chirurga naprosto klíčová. Během operace se může přihodit cokoliv a chirurg by se v žádném případě neměl dopouštět paniky, protože jde téměř vždy o život jeho pacienta.

Plat

Průměrný hrubý měsíční plat chirurga v České republice se odhaduje na 66 000.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z