Fyzioterapeut

Popis pozice

Náplní práce fyzioterapeuta je poskytování léčebné rehabilitace osobám, které absolvovali operaci či trpí onemocněními, které podobné rehabilitace vyžadují (hypermobilita, problém se zády atd). Danou rehabilitaci dělíme na léčebnou tělesnou výchovu (cvičení) a fyzikální terapii. Co se týče léčebné tělesné výchovy, zde terapeut se svými pacienty praktikuje různé druhy cvičení (kondiční, dechová, správný sed, postoj, cvičení na páteř, hrudník, ruce a nohy, klouby, svaly, šlachy, cévy, cvičení v průběhu těhotenství a další).

Fyzikální terapie zahrnuje různé druhy vodoléčby, inhalace, léčby pomocí světla, elektriky, impulsoterapie, iontoforézy, ultrazvuky, masáže a další. Dále fyzioterapeut vyšetřuje funkci různých orgánů, pohybového systému a podobně. Vytváří fyzioterapeutický plán jednotlivým pacientům. Dokumentuje vliv postupu léčby na zdraví pacienta a podává pravidelná hlášení jeho lékaři, se kterým následně spolupracuje.

Vzdělání

K vykonávání práce fyzioterapeuta je vyžadováno středoškolské vzdělání v příslušném oboru.

Vhodné vlastnosti

Komunikační dovednosti/umění naslouchat/empatie

Člověk v dané profesi pracuje se zákazníky, měl by být proto schopný náležitě se vyjadřovat, naslouchat a vcítit se do stavu pacienta.

Trpělivost/pečlivost 

Opravdu důležité vlastnosti pro člověka vykonávající podobné profese.

Kritický pohled

Kritický pohled je v práci fyzioterapeuta nezbytný, protože by měl být schopný náležitě ocenit zdravotní stav pacienta.

Samostatnost

Je důležité, aby byl fyzioterapeut schopný samostatně myslet a dělat rozhodnutí.

Plat

Průměrný měsíční plat fyzioterapeuta v České republice činí asi 17 900 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z