Dermatolog

Popis pozice

Náplní práce dermatologa je kožní lékařství. Provádí diagnózu a léčbu chorob kůže, kožních derivátů a nádorových onemocnění kůže. Poskytuje konzultace svým pacientům, zpracovává kožní diagnózu a diagnózu venerologických onemocnění. Dle svého oboru se dermatolog může specializovat na korektivní dermatologii (chirurg), dermopatologii (vyhodnocovává tkáně) a dětskou dermatologii (pediatr). Koriguje jizvy a další menší nedostatky. Vede dokumentaci.

Vzdělání

K vykonávání profese dermatolog je vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Analytické myšlení/kritický pohled

Náležitá diagnóza vyžaduje analytické myšlení na vysoké úrovni a náležitost kritického pohledu.

Pečlivost

V dané profesi by se neměly dopouštět žádné chyby.

Komunikační dovednosti/uspokojování potřeb zákazníků

Práce s pacienty vyžaduje dané vlastnosti na vysoké úrovni.

Schopnost učit se

V tomto oboru lékařství se stále objevují nové poznatky a dermatolog by měl být schopný si je náležitě osvojit.

Objevování a orientace v informacích

Vedení dokumentace vyžaduje práci s informacemi na obstojné úrovni.

Plat

Neznámý.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z