Anesteziolog

Popis pozice

Do náplně práce anesteziologa patří předoperační vyšetření a péče o pacienty. Tyto úkony provádí společně s ošetřujícím lékařem a sálovou sestrou. Pře začátkem operace vždy provádí inhalační anestezii, během které pozoruje stav pacienta. Do popisu práce anesteziologa patří také výpomoc při pooperační péči o pacienta a spolupráce s lékaři při následném monitorování stavu pacienta.

Vzdělání

Pro vykonávání profese anesteziologa je vyžadováno vysokoškolské vzdělání v lékařském oboru.

Vhodné vlastnosti

Analytické myšlení

Anesteziolog určuje jaký typ anestezie je pro pacienta nejvhodnější, tudíž provádí analýzu pacientova stavu, alergií a dalších důležitých informací týkajících se pacientova zdravotního stavu. Také často pozoruje pacientův zdravotní stav a provádí určitý druh vhodné předoperační i pooperační péče. Analytické myšlení můžeme v dané profesi považovat za nezbytné.

Týmová spolupráce

Obrovskou část náplně práce anesteziologa tvoří právě týmová práce, proto je pro člověka v profesi anesteziolog nadmíru důležitá schopnost týmové spolupráce.

Zvládání zátěžových situací

V průběhu operace může nastat kritická situace a je životně důležité aby se anesteziolog zachoval náležitým způsobem.

Pečlivost/kritický pohled

Anesteziolog ve své práci často analyzuje různé informace a stará se o pacienty. Pečlivost a kritický pohled během daných úkonů není od věci.

Plat 

Průměrný, hrubý, měsíční plat v profesi anesteziolog činí 25 500 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z