Ekonom/ka

Popis pozice

Ekonom je člověk, který se zabývá finančními plány a rozpočty společnosti. Kontroluje vedení celkového účetnictví (DPH, daňová přiznání, pohledávky, závazky, fakturace apod.) a finanční toky společnosti. Do jeho náplně práce patří také zajištění odborných činností týkajících se účetnictví (odměňování, rozpočtování, financování). Ekonom se zabývá kontrolou a řízením nákladů firmy. Koordinuje chod společnosti z ekonomického hlediska a dohlíží na to, aby tento chod byl efektivní.

Vzdělání                   

K vykonávání dané profese je požadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Vhodné vlastnosti

Analytické/logické myšlení

Tyto vlastnosti je v dané profesi důležitá. Ekonom se zabývá finančními plány a rozpočty společnosti. Kontroluje vedení celkového účetnictví a finanční tok firmy. A samozřejmě do jeho náplně práce patří také ekonomického chodu společnosti. Analytické a samozřejmě logické myšlení velice pomůže každému ekonomovi při vykonávání jeho každodenní práce.

Pečlivost/objevování a orientace v informacích

Člověk v dané profesi pracuje s důležitými pro společnost dokumenty. Kontroluje finanční tok a vede celkové účetnictví firmy. Pečlivost, objevování a orientace v informacích jsou jedny z nejdůležitějších vlastností pro ekonoma.

Plat

 

Průměrný měsíční plat dané pozice pro Českou republiku činí 28 307 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z