Obráběč kovů

Popis pozice

Obráběč kovů řídí a provádí soustružení, broušení, vrtání a frézování kovů. Také je jeho prací orientace, čtení a používání technických předpokladů. Stanovuje vhodné pracovní postupy a metody, včetně parametru, a sestavuje náležité pracovní postupy. Obráběč kovů si sestavuje nástroje a materiály, které bude následně potřebovat k vykonání své práce. Nastavuje obráběcí stroje a provádí kontrolu nástrojů a nastavení. Kovy také opracovává ručně, tvaruje, ryje vzory a nápisy do kovů. Provádí kontrolu vyrobených předmětů a eviduje výsledky a průběh své práce.

Vzdělání

Požadované vzdělání k vykonávání tohoto povolání je střední vzdělání s výučným listem.

Vhodné vlastnosti

Pečlivost/manuální zručnost/technické myšlení 

Tyto vlastnosti jsou pro člověka v tomto povolání důležité, jelikož pracuje s kovy různé tvrdosti a někdy své výrobky opracovává ručně, ryje různé vzory a nápisy

Plat

Průměrný plat obráběče kovů v České republice je okolo 23 000 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z