Keramik

Popis pozice

Náplní práce keramika je výroba nejrůznějších výrobků z keramiky (materiál vyrobený za vysokých teplot). Připravuje materiál, se kterým bude následně pracovat. Obsluhuje, udržuje stroje (hrnčířské kruhy, nože a další přístroje)a pece, které během své práce využívá. Řídí se dle pracovních postupů a vybírá vhodný typ materiálu pro určitý výrobek. Vyrábí modely a formy, se kterými dále pracuje. Vpaluje výrobky v pecích, a následně provádí jejich glazování, lisování a retušování. 

Vzdělání

K vykonávání práce keramika je vyžadováno střední vzdělání s výučným listem v daném oboru.

Vhodné vlastnosti

Manuální zručnost/estetické cítění

Dané vlastnosti jsou v podobných povoláních klíčové. Jde totiž o výslednou kvalitu výrobků.

Pečlivost

Nedisponuje li keramik náležitou pečlivostí, dopouští se zbytečných chyb, které se podepíší na kvalitě výrobků.

Kreativita

Důležitá vlastnost v tvůrčích povoláních.

Plat

Průměrný měsíční plat keramika v České republice je dočasně neznámý.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z