Hutník

Popis pozice

Náplň práce hutníka je výroba surového železa, oceli a neželezných kovů. Do jeho popisu práce patří příprava a zpracování základních surovin. Také obsluhuje zařízení a stroje pro zhotovení a manipulaci se surovinami nebo přísadami. Řídí celý proces zařízení pro výrobu. Čistí, ošetřuje a udržuje stroje. V případě potřeby provádí jednoduché úpravy. Hutník také vede pravidelnou dokumentaci.

Vzdělání

Proto, aby člověk mohl vykonávat povolání hutníka, je vyžadováno střední vzdělání s výučným listem.

Vhodné vlastnosti

Tělesná zdatnost

Manipulace a práce se železem a dalšími kovy vyžaduje odpovídající tělesnou zdatnost, kterou by měl hutník disponovat.

Schopnost rychlé reakce

Hutník řídí celou výrobu kovů, přičemž ovládá patřičné stroje. Schopnost rychlé reakce je v tomto povolání určitě na místě.

Spolehlivost

Člověk v této profesi odpovídá za všechny stroje a vede patřičnou dokumentaci. V tomto povolání je důležitá především spolehlivost.

Schopnost pracovat v týmu

V daném průmyslu, v určitých situacích je tato vlastnost od hutníka také vyžadována.

Plat

Průměrný plat hutníka v české republice činí 29 000 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z