Horník

Popis pozice

Horník ve své práci obsluhuje důlní stroje a vykonává hornické práce v těžebních ložiskách. Zachází s dobývacími, razicími a hloubícími stroji. Také kontroluje ovzduší a pravidelně odebírá vzorky degazačního plynu a prachových směsí. Udržuje důlní děla, v dolech vykonává trhací práce. Do jeho popisu práce patří také vrtání důlních vrtů a stavba bezpečnostních konstrukcí v dole.

Vzdělání    

K vykonávání daného zaměstnání je dostačující základní vzdělání.

Vhodné vlastnosti

Tělesná zdatnost/schopnost rychlé reakce/schopnost týmové spolupráce

Všechny tyto vlastnosti jsou klíčové pro práci horníka. Člověk v daném zaměstnání pracuje v hlubinných ložiskách, manipuluje s potřebnými nástroji a vykonává fyzickou práci. Při těchto úkonech je tělesná zdatnost a schopnost rychle zareagovat opravdu potřeba. Týmová spolupráce je v  také důležitá. V hlubinných ložiskách se od horníka vyžaduje maximální spolupráce.

Plat

Průměrný plat v České republice pro dané zaměstnání činí 27 250 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z