Vývojový technolog

Popis pozice

Náplní práce vývojového technologa je navrhování a uplatňování nových technologií do výroby. Sleduje současné nové trendy, snaží se je využít v praxi a zdokonalit výrobní procesy. Rozvrhuje výrobu a spotřebu materiálu, hodnotí provoz nových technologií, aplikuje v praxi nová technologická zařízení a stroje. Spolupracuje na vytvoření plánu dalšího technického rozvoje a vše náležitě dokumentuje.

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vyžadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Vhodné vlastnosti

Analytické schopnosti

Člověk v dané profesi analyzuje výrobní procesy. Na základě důkladné analýzy navrhuje vhodná řešení optimalizace. Analytické schopnosti by měly být na vysoké úrovni.

Schopnost přicházet s nápady/vnímání příležitostí

Vývojový technolog by měl vidět příležitosti a přicházet s nápady na zdokonalení výrobních procesů.

Zpracování nápadu do konceptu

Stejně, jako přicházet s nápady je také důležité dané nápady využít v praxi.

Kritický pohled

Je důležité každou příležitost náležitým způsobem zhodnotit.

Komunikační schopnosti

Člověk, starající se o vývoj výrobních procesů se podílí na tvorbě plánu výroby a je důležité, aby se uměl vyjadřovat.

Plat

Neznámý. 
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z