Hydrolog

Popis pozice

Hydrolog vykonává dílčí technické a odborné práce při práci v terénu. Provádí monitoring množství a kvality vody v přírodě. Na základě náležité analýzy zpracovává své poznatky. Vytváří grafické a jiné podklady a vše pečlivě dokumentuje.

Vzdělání

K vykonávání daného zaměstnání je vyžadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Vhodné vlastnosti

Analytické myšlení/kritický pohled

Tyto dvě vlastnosti jsou klíčové, protože na základě monitoringu a důkladné analýzy poznatků se odvíjí další úkony geologa, například dokumentace.

Aktivní přístup

Aktivní přístup je velice důležitý, protože člověk, který vykonává práci hydrologa, by měl mít rád svou práci. Člověk, dle kterého je práce hydrologa nezajímavá, nemůže být v daném zaměstnání úspěšný.

Samostatnost

Schopnost být samostatný, spoléhat jen na sebe a samostatně se rozhodovat je důležitá, protože hydrolog nepracuje v týmu, ale samostatně.

Pečlivost

Jako u každého zaměstnání, které zahrnuje analýzu a dokumentaci informací a poznatků je pro hydrologa také důležitá pečlivost.

Plat

Průměrný plat člověka v daném zaměstnání v České republice činí přibližně 27 500 Kč.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z