Historik

Popis pozice

Náplní práce historika je studium a zkoumání události z minulosti, které ovlivňují vývoj a sociální chování lidské společnosti. Ve svém výzkumu a studiu se může zaměřit na různé oblasti. Patří sem politické, ekonomické, kulturní události a další. Vyhledává, zkoumá a hodnotí historické prameny.

Vzdělání

K vykonávání profese historik je vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Komplexní myšlení

Je důležité, aby byl člověk v dané profesi schopný spojit si určité události do jednoho celku a na základě toho udělat rozhodnutí, například jaký přesně vliv řetězec určitých událostí měl na další vývoj společnosti.

Kritický pohled/pečlivost/koncepční přístup

Dané vlastnosti jsou důležité, protože historik analyzuje různé události a měl by být schopný ohodnotit událost a přijít na náležitý závěr.

Objevování a orientace v informacích

Historik by se měl umět dobře orientovat v informacích, jelikož své poznatky čerpá z různých historických pramenů a archívů.

Plat

Průměrný plat člověka v dané profesi v České republice činí přibližně 23 000 Kč.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z