Genetik

Popis pozice

Genetik zkoumá a využívá pro své účely zákony dědičnosti a přeměn živých organismů. Svoji práci vykonává na třech úrovních. Jde o molekulární, chromozomální, buněčnou a populační úroveň (mikroorganismy, rostliny, živočichové a člověk). Dle toho, na co se genetik zaměřuje, pracuje v různých terénech. Zabývá li se rostlinnou genetikou, provádí pokusy například na polích či ve sklenících. Co se týče genetiky mikroorganismů, zde genetik využívá laboratoř a pokusy v živočišné genetice může provádět v chovech či velkochovech. Poznatky, které genetik získá, se dále využívají v různých oborech, většinou však v medicínské či farmaceutické oblasti.

Vzdělání

K vykonávání profese genetika je vyžadováno vysokoškolské vzdělání.

Vhodné vlastnosti

Analytické myšlení

Schopnost náležité analýzy je v dané profesi nadmíru důležitá, protože genetik pozoruje a analyzuje různé genetické materiály, kódy a genetické procesy.

Pečlivost

V dané profesi by se neměly dopouštět ani nejmenší chyby či nepřesnosti.

Písemné vyjadřování

Genetik by se měl umět náležitě písemně vyjadřovat, jeho povinností je totiž dokumentace svých pokusů a následných poznatků.

Plat

Plat závisí na určitém oboru genetiky.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z