Filosof

Popis pozice

Náplní práce filosofa je práce s pojmy, lidským vědomým, vnímáním života a vztahem lidí k životu a světu. Přemýšlí v abstraktní rovině, v odlišných úhlech pohledu a s nadhledem na obvyklé věci. Přichází k novým, často zajímavým poznatkům a myšlenkám, které následně publikuje. Může přednášet na vysoké škole. 

Vzdělání

K vykonávání profese filosof je vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Logické myšlení

Každý filosof, který rozebírá nějaké téma, by měl být schopný logicky myslet.

Argumentační dovednosti/prezentační dovednosti/komunikační dovednosti

Člověk v dané profesi by měl být schopný takzvaně „podat“ a v případě potřeby argumentovat své poznatky. Prezentační schopnosti jsou důležité například při přednášení na vysoké škole.

Tvůrčí přístup/kritický pohled

Dané vlastnosti jsou pro každého filosofa klíčové.

Plat

Průměrný měsíční plat filosofa v České republice činí 23 000 Kč.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z