Ekolog

Popis pozice

Náplní práce ekologa je výzkum stavu životního prostředí. Stará se o efektivní využívání neobnovitelných zdrojů, dohlíží na dodržování zákonů o životním prostředí a spolupracuje s orgány zabývající se kontrolou. Analyzuje, sbírá a následně prezentuje své poznatky v této oblasti. Pracuje v terénu i laboratoři v závislosti na stávajícím výzkumu. Zkoumá vztahy organismů k životnímu prostředí, ekologii ekosystémů (les, řeka atd.) a vliv člověka na ně jak v přítomnosti, tak do budoucnosti. Vede příslušnou dokumentaci svých poznatků.

Vzdělání

K vykonávání práce ekolog je vyžadován magisterský studijní program.    

Vhodné vlastnosti

Analytické/komplexní myšlení

Ekolog by měl být schopný analyzovat veškeré faktory, spojit si je dno jednoho celku a z toho vyvodit závěr.

Pečlivost/kritický pohled

Je důležité umět správně posoudit situace týkající se životního prostředí.

Samostatnost

Člověk vykonávající podobné profese by měl být schopný samostatného myšlení a rozhodování.

Komunikační dovednosti/písemné vyjadřování/prezentační/argumentační schopnosti

Své poznatky by ekolog měl být schopný vyjádřit a prezentovat slovně i písemně a následně vhodně argumentovat.

Plat

Průměrný měsíční plat v práci ekologa v České republice činí asi 25 100 Kč.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z