Biolog

Popis pozice

Biolog je člověk, který se zabývá živými organismy. Zkoumá vzájemné vztahy několika organismů, (dokonce i celých „populací“) jejich soužití a návaznost na životní prostředí. Také provádí výzkumy chemických dějů probíhajících v organismech na úrovni nejmenších částic – molekul a atomů. Další náplní práce biologa je sběr informací (v terénu), se kterými bude následně pracovat. 

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Komplexní myšlení

Daným typem myšlení by měl disponovat každý biolog, protože ve své práci zkoumá organismy a jejich soužití, také různé ekosystémy a měl by pochopit, jak celý „mechanismus“ pracuje.

Pečlivost

Biolog by měl být pečlivý, protože pracuje s různými drobnými živočichy nebo také s atomy či molekuly.

Samostatnost

Člověk v dané profesi by měl spoléhat sám na sebe a být schopný dělat samostatná rozhodnutí, protože většinou nepracuje v týmu nýbrž samostatně.

Plat 

Průměrný plat biologa v České republice činí okolo 22 500 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z