Průmyslový designér

Popis pozice

Náplní práce designera je tvorba návrhů, konečných výtvarných řešení nových prototypů, tvarů a vzorů průmyslových produktů. Do popisu práce člověka v dané profesi patří také sledování stávajících výtvarných trendů. Spolupracuje při realizaci návrhů v průběhu vývoje a výroby. Využívá nové efektivní materiály. Kontroluje, aby byly dodržované náležité technologické postupy. Podílí se na stanovení technických podmínek výroby. Komunikuje se zákazníky a vede dokumentaci.

Vzdělání

K vykonávání daného povolání je vyžadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Vhodné vlastnosti

Kreativita/schopnost přicházet s nápady/uspokojování potřeb zákazníka

Designer by měl přicházet originálními, zajímavými a kreativními řešeními, aby zaujal zákazníky.

Schopnost inovovat

Je důležité odlišit se od konkurence a přijít s něčím novým.

Shopnost realizovat nápady

Stejně důležité, jako přijít se zajímavými kreativními nápady je umět tyto nápady náležitě realizovat v praxi.

Koncepční přístup/tvůrčí přístup

Dané vlastnosti jsou důležité pro hladký průběh práce designera. 

Plat

Průměrný měsíční plat designera v České republice činí přibližně 26 200 Kč.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z