Bankovní poradce

Popis pozice

Náplní práce bankovního poradce je poskytování konzultací a poradenství v oblasti bankovních produktů. Spolupracuje s jednou či několika bankami. Předává své poznatky a dovednosti zákazníkům při zajišťování nových bankovních produktů. Vypomáhá svým zákazníkům s vypracováním žádostí a vede evidenci. Zprostředkovává, či přímo uzavírá s klienty smlouvy o využívání produktů banky.

Vzdělání

K vykonávání daného povolání je vyžadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Vhodné vlastnosti

Přizpůsobivost

Člověk v daném povolání by měl být flexibilní vůči svým zákazníkům

Argumentační schopnosti

Umění argumentovat či přesvědčovat je pro člověka nabízejícího jakýkoliv druh produktu klíčové.

Komunikační dovednosti/umění naslouchat/uspokojování potřeb zákazníků

Při práci se zákazníky jsou dané vlastnosti opravdu klíčové a měly by být na nejvyšší možné úrovni.

Objevování a orientace v informacích

Také klíčová vlastnost pro bankovního poradce. Poznatky, které předává zákazníkům, vedení evidence a vypracovávání žádostí vyžadují dobrou schopnost práce s informacemi.

Samostatnost

Člověk v daném povolání by měl spoléhat na sebe a svá rozhodnutí. Měl by být schopný brát zodpovědnost.

Tvůrčí přístup/logické myšlení

Tyto vlastnosti jsou vyžadovány pro hladký průběh práce bankovního poradce.

Plat

Neznámý.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Podobné nabídky práce