Herec

Popis pozice

Do náplně práce herce patří takzvané umělecké ztvárnění své role podle daného scénáře. Přednáší různá představení v divadle, rozhlase či televizi. Spolupracuje s režisérem a ostatními herci, kdy se role navzájem kombinují a vytváří se film, představení či výstup. Do popisu práce herce patří také práce s loutkami (vodění a jejich zvukové ztvárnění). Od člověka v této profesi se vyžaduje recitace i četba různých druhů textu.

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Kreativita

Tato vlastnost patří k nejdůležitějším v profesi herce. Vyžaduje se při různých představeních, výstupech či interpretaci role, ve filmu, divadle nebo dalších odvětvích dané profese.

Přizpůsobivost    

Každý herec by se měl přizpůsobit roli, která se od něj vyžaduje.  

Komunikační dovednosti

Velkou část práce člověka v dané profesi tvoří komunikace. Ať už to je ztvárnění role ve filmu, představení nebo samotné mluvení loutky, komunikační schopnosti herce by měly být na vysoké úrovni.

Schopnost týmové spolupráce

Ve většině odvětví této profese (například film či divadlo) se od herce vyžaduje týmová spolupráce.

Plat 

Průměrný plat v České republice činí 18 500 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z