Fotograf

Popis pozice

Náplní práce fotografa je tvoření různých typů fotografií (technické, reprodukční, architekturní krajinné a specializovaných vědeckých snímků). Nastavuje příslušné fotografické digitální či analogové přístroje a další pomůcky potřebné k pořízení snímku, jako například náležité osvětlení. Po pořízení upravuje snímek v digitální podobě ve vhodných počítačových programech. Nakonec provádí konečné úpravy a připravuje obraz ke zhotovení fotografie.

Vzdělání

K vykonávání daného povolání je vyžadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Vhodné vlastnosti

Samostatnost

Vykonávání podobných povolání vyžaduje schopnost samostatného rozhodování, myšlení a spoléhání pouze na sebe.

Kreativita/schopnost přicházet s nápady/schopnost inovovat

Člověk v dané profesi by měl svými snímky zaujmout zákazníky a proto je klíčová kreativita, schopnost přicházet s něčím novým či zajímavé, poutavé nápady v průběhu realizace snímku.

Schopnost realizovat nápady

Stejně důležitá schopnost, jako přicházet se zajímavými originálními nápady je schopnost tyto nápady realizovat v praxi.

Tvůrčí přístup/aktivní přístup

Tvůrčí, aktivní přístup je pro úspěšné vykonávání podobných povolání klíčový.

Uspkojování potřeb zákazníků

Je důležité přinášet pracovní materiály, které zákazník vyžaduje.

Plat

Průměrný měsíční plat fotografa v České republice činí 20 200 Kč. Plat v obdobných profesích však hodně závisí na schopnostech samotného zaměstnance a typu společnosti.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z