Generální ředitel

Popis pozice

Náplní práce generálního ředitele je řízení organizace. Vytváří a aplikuje firemní strategii a politiku, které jsou v souladu s firemními cíli. Kontroluje a hodnotí analýzy vztahující se k činnosti firmy nejen z finanční stránky. Analyzuje a schvaluje finanční rozpočty. Rozhoduje jakou marketingovou, obchodní i výrobní politiku firma aplikuje. Koordinuje, kontroluje a následně hodnotí výsledky práce top managmentu. Vyhotovuje firemní strategii a byznys plán, které prezentuje vlastníkovi společnosti a ten se dále rozhodne, zda jsou vhodné či ne. Bezvýhradně ovlivňuje firemní kulturu. Dále uzavírá obchodní vztahy a partnerství s jinými společnostmi.

Vzdělání

K vykonávání profese generální ředitel je vyžadován magisterský studijní program.    

Vhodné vlastnosti

Strategické/komplexní myšlení

Řízení celé společnosti, sestavování finančních rozpočtů, byznys plánu a firemní strategie vyžaduje strategické i komplexní myšlení na solidní úrovni.

Schopnost zvládat zátěžové situace

Generální ředitel vykonává zodpovědnou práci a občas musí čelit stresovým, kritickým situacím, které by měl náležitým způsobem zvládat.

Schopnost motivovat druhé/důvěra ve schopnosti ostatních

Člověk v dané profesi řídí top manažery a dlouhodobý strategický úspěch firmy často závisí na tom, jak vrcholový managment namotivuje k určitým činnostem.

Komunikační schopnosti

Komunikační schopnosti jsou pro člověka v daném zaměstnání klíčové.

Prezentační schopnosti

Pro generálního ředitele je důležité náležitým způsobem prezentovat firemní strategii a byznys plán, zkrátka zaujmout vlastníka firmy, kterou řídí.

Vyjednávací schopnosti

Umět náležitě vyjednávat je klíčové při uzavírání obchodních vztahů, partnerství a dlouhodobých strategických aliancí s ostatními společnostmi.

Přizpůsobivost

Společnost by měla flexibilně reagovat na změny trhu a další důležité faktory. 

Organizační schopnosti

Organizace je klíčová, pokud jde o řízení čehokoliv, obzvlášť u řízení celé společnosti.

Vnímání příležitostí/kritický pohled

Člověk v dané profesi by měl být schopný rozpoznávat příležitosti a vhodným způsobem je vyhodnotit.

Plat     

Průměrný měsíční plat generálního ředitele v České republice činí přibližně 136 000 Kč. 286

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z