Energetik

Popis pozice

Náplní práce energetika je zásobování různých objektů potřebnými dodávkami energie (elektřina, plyn, voda, pára).  Sleduje náklady na jednotlivé energie a v případě potřeby provádí opatření, která by měla spotřebu energií snížit. Stará se také o dodávky energie, přesněji dohlíží na její kvalitu. Udržuje (nebo zajišťuje údržbu) zařízení, která spotřebovávají energii.

Vzdělání

K vykonávání práce energetik je vyžadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Vhodné vlastnosti

Analytické myšlení

Energetik analyzuje náklady na jednotlivé energie, aby mohl následně udělat rozhodnutí, která by spotřebu energie zredukovala.

Pečlivost/tvůrčí přístup/organizační schopnosti

Tyto vlastnosti jsou v dané profesi velmi důležité.

Koncepční přístup

Energetik by si měl ze svých poznatků vytvořit koncepty, na základě kterých může dělat svá následující rozhodnutí.

Plat

Průměrný měsíční plat energetika v České republice činí přibližně 28 500Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z