Technik ve strojírenství

Popis pozice

Náplní práce technika ve strojírenství je zpracování technických nákresů, technologických postupů výroby, projektů atd. Zkrátka zpracovává podklady pro strojírenskou výrobu. Do jeho popisu práce patří také organizace samotné výroby a autorský dozor. Obstarává náležité uspořádání pracoviště a vede své podřízené (organizuje jejich práci a zajišťuje náležitou motivaci). Kontroluje a následně hodnotí konečné výsledky práce. Zodpovídá za technickou způsobilost všech zařízení a výrobních hal.

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vyžadováno vyšší odborné vzdělání či bakalářský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Analytické myšlení/kritický pohled

Vypracovávání technických podkladů a následné hodnocení konečných výsledků vyžadují obstojné analytické schopnosti a náležitost kritického pohledu.

Přizpůsobivost

Člověk v dané profesi by měl být flexibilní vůči svým podřízeným.

Organizační schopnosti

Správné uspořádání pracoviště a řízení práce podřízených vyžadují náležitou organizaci.

Schopnost přicházet s nápady

Tvorba technických podkladů nemusí vždy probíhat bez problémů a je důležité určitým způsobem situaci vyřešit.

Schopnost realizovat nápady

Stejně důležité, jako přijít s vhodným nápadem je schopnost daný nápad realizovat v praxi.

Schopnost motivace

Úspěšný výsledek mnohdy závisí na náležité motivaci.

Tvůrčí/aktivní/koncepční přístup

Tyto vlastnosti jsou důležité pro úspěšné vykonávání práce technika ve strojírenství.

Plat

Neznámý.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z