Soudce

Popis pozice

Soudce rozhoduje právní konflikty. Při rozhodování se řídí dle zákonu a mezinárodní smlouvy. V případě, že dojde soud k závěru, že zákon, dle kterého se při řešení určitého sporu soudce řídí, není v souladu s ústavním pořádkem, dílo přejde do rukou Ústavního soudu. Avšak povinností člověka v dané profesi je nezávislé rozhodování. Zabývá se spornými právy a závazky, jak fyzických, tak právnických osob. Také rozhoduje o trestních věcech.

Vzdělání

V dané profesi je vyžadovaný magisterský studijní program v oboru právo. Další podmínkou je justiční zkouška.

Vhodné vlastnosti

Pečlivost

Soudce by měl být rozhodně pečlivý, svoji práci odvádět na maximum a dopouštět minimálně chyb.

Argumentační schopnosti 

Argumentační schopnosti jsou v tomto povolání také důležité. Svoje rozhodnutí by měl soudce většinou argumentovat v souladu s ústavním pořádkem.

Umění naslouchat/Komunikační dovednosti 

Tyto vlastnosti jsou pro soudce klíčová. Aby mohl správně posoudit jakýkoliv spor, měl by umět komunikovat a naslouchat.

Kritický pohled

Kritický pohled je také jedna ze zásadních vlastností pro vykonávání této profese.

Plat

Průměrný plat člověka v dané profesi v české republice činí 115 000 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z