Knihovník

Popis pozice

Náplní práce knihovníka jsou knihovnické práce a udržování náležitý chod knihovny či archivu. Uspořádává katalogy dle stanovených metodik a standardů. Kontroluje knihovní sbírky a zprostředkovává meziknihovní služby.  Vytváří a vede fond, komunikuje s návštěvníky či zákazníky a poskytuje poradenskou činnost. Vytváří evidence návštěvníků či zákazníků. 

Vzdělání

K vykonávání daného povolání je vyžadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou.    

Vhodné vlastnosti

Komunikační dovednosti /uspokojování potřeb zákazníků

Člověk vykonávající podobné profese pracuje se zákazníky a proto by měl být schopný do jisté míry uspokojit jejich požadavky a disponovat komunikačními dovednostmi na obstojné úrovni.

Samostatnost

Knihovník by měl být schopný samostatného myšlení a rozhodování.

Organizační schopnosti

Knihovník uspořádává katalogy a vykonává další podobné práce. Měl by vykonávat vše organizovaně a udržovat pořádek.

Koncepční přístup/pečlivost/objevování a orientace v informacích

Klíčové vlastnosti v dané profesi.

Plat

Průměrný měsíční plat v této práci v České republice činí asi 18 400 Kč.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Podobné nabídky práce