Hasič

Popis pozice

Náplní práce hasiče jsou různé zachraňovací úkony (především hašení požárů). Zachraňuje lidi, zvířata i majetek při požárech a dalších kritických situacích. Osvobozuje osoby, které uvízly například při dopravní nehodě. Zasahuje při úniku nebezpečných chemikálií. Může vykonávat potápěčské, podvodní práce. Někdy se může dopracovat do velitele celého hasičského družstva, čety, směny či stanice. V tomto případě vede a koordinuje tým při případném zásahu, zpracovává protipožární techniky a taktiky. Dále zpracovává náležitou dokumentaci jednotlivých zásahů a připravuje či kontroluje řádnou přípravu svých podřízených k zásahu. Vytváří cvičení, kde prověřuje schopnosti a dovednosti svých podřízených a udržuje veškerou protipožární techniku. 

Pracuje na směny (směnu vždy vystřídá po 24 hodinách jiná četa). Ke své práci hasič využívá ochranné obleky, různé techniky usnadňující dýchání ve složitých podmínkách, oživovací a měřící techniky. Vyprošťovací techniky i přístroje a různé podvodní kostýmy. Dále je pro hasiče nutné zajištění dostatečně rychlého a přesného spojení s ostatními kolegy a řídicím centrem v průběhu zásahu. V dané oblasti můžeme najít také hasiče strojníka, který obvykle řídí a obsluhuje protipožární techniku, jako je speciální protipožární vozidlo, cisterny, žebříky, zařízení určené k vyprošťování a zařízení určené ke komunikaci. A také hasiče technika, který se stará o nejlepší možnou přípravu k vykonávání zásahu pro hasičský tým i techniku, kterou využívají. 

Vzdělání

Vykonávání práce hasiče nezáleží na stupni vzdělání. Závisí na školení a úrovni přípravy z fyziologické i psychologické stránky.

Vhodné vlastnosti

Tělesná zdatnost

Člověk v dané profesi vynáší lidi a další věci z oblasti požáru a vyprošťuje osoby z dopravního prostředku v případě nehody, což často vyžaduje náležitou fyzickou sílu a celkovou tělesnou zdatnost.

Schopnost zvládat zátěžové situace

V průběhu zákroku jde většinou o něčí život, ale i přes to by hasič rozhodně neměl dopouštět paniky a vykonávat svoji práci maximálně efektivně.

Schopnost týmové spolupráce/komunikační schopnosti

Člověk vykonávající podobné profese pracuje v týmu a v průběhu zákroku je klíčová náležitá komunikace a spolupráce s kolegy i řídícím centrem.

Písemné vyjadřování

V případě, že hasič velí nějakému družstvu, je povinen vypracovat dokumentaci jednotlivých zákroků a písemné vyjadřování zde není od věci.

Kritický pohled

Jde li o správné ocenění jakékoliv situace, kritický pohled je klíčový.

Schopnost rychlé reakce

V průběhu zákroku se může přihodit cokoliv nečekaného a je klíčové, aby člověk v dané profesi byl schopný dostatečně rychle reagovat a rozhodovat se.

Samostatnost

V některých situacích je důležité, aby hasič byl schopný samostatně myslet a rozhodovat se.

Plat

Průměrný měsíční plat v práci hasiče v České republice činí přibližně 30 000 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z