Asistent/ka soudce

Popis pozice

Asistent soudce vypracovává návrhy písemných právních úkonů, právních rozborů a stanovisek. Vykonává jednotlivé procesní úkony z pověření soudce či v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem. Zpracovává koncepty rozhodnutí a jejich následné odůvodnění. Analyzuje důkazní materiál.

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Analytické/logické myšlení

Schopnost náležité analýzy a vyvinuté logické myšlení jsou nezbytné při práci s důkazním materiálem a koncepty rozhodnutí.

Pečlivost

Chyby by se v dané profesi dopouštět neměly.

Písemné vyjadřování

Nezbytná dovednost při navrhování písemných právních úkonů, rozborů, stanovisek či zpracovávání konceptů rozhodnutí.

Argumentační schopnosti/prezentační dovednosti

Dané vlastnosti jsou jedny z nejdůležitějších v profesi asistent soudce.

Plat

Průměrný měsíční plat tohoto zaměstnance soudu v České republice činí přibližně 19 200 Kč.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z