Stavbyvedoucí

Popis pozice

Stavbyvedoucí řídí stavby většího rozsahu nebo větší složitosti. Všechny činnosti řídí v souladu s projektovou dokumentací a dle rozhodnutí stavebního úřadu. Jeho náplní práce je organizace staveniště, jeho řízení a zásobování materiálem. Stavbyvedoucí také řídí činnosti podřízených mistrů a jejich podřízených čet. Koordinuje pracovní a technologické postupy výstavby a také kapacity provádějících společností (firem). Stará se o ekonomické i technické parametry. Stavbyvedoucí také zajišťuje veškerou dokumentaci, obstarává podklady pro fakturaci, vede evidenci vícepráce, či méněpráce.

Vzdělání    

K vykonávání povolání stavbyvedoucí je vyžadován vysokoškolský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Komunikační schopnosti

Komunikační schopnosti stavbyvedoucího by měly být na vysoké úrovni. Protože ve své práci komunikuje jak s investory, tak se svými podřízenými.

Organizační schopnosti

Tato vlastnost je také velmi důležitá, protože člověk v daném povolání obstarává spoustu věcí, co se týče staveniště i mimo něj.

Schopnost motivovat druhé/Schopnost řešení konfliktů

Při rozsáhlejších stavebních projektech má stavbyvedoucí větší počty podřízených, mezi kterými mohou nastat konflikty. Schopnost motivace je při práci s lidmi také důležitá.

Plat

Stavbyvedoucí si průměrně v České republice vydělá 31 500Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Podobné nabídky práce